REGULAMIN ZAPISÓW

Z pytaniami prosimy dzwonic:   Marta Niedbalec (847)848-0150;   Kinga Maciejewski (773)744-3904;  Rafal Kowalczyk (847) 814-8323

FORMULARZ REJESTRACYJNY  2019/2020 v. 08/25

NASTEPUJACE KLASY SA JUZ ZAMKNIETE:  

PIATEK:  KL 5, 6, 7 

SOBOTA RANO:  KL 1, 2, 3, 5

Regulamin Zapisów 2019/2020

Planujemy otworzyć następujące klasy w roku szkolnym 2019-2020.  Zastrzegamy sobie prawo do otworzenia dwóch oddziałów tej samej klasy na jednej zmianie oraz prawo do zlikwidowania klasy, w której jest zapisanych mniej niż 15 uczniów. 

Prosimy nie odkładać rejestracji na ostatnia chwile ponieważ klasy wypełniają się szybko a na każdej zmianie możemy otworzyć tylko 12 klas.

CZWARTEK

PIATEK

SOBOTA I

SOBOTA II

  0

  3

P5

P4

  1

  4

0

P5

  2

  5

1

0

  3

  6

2

1

  4

  7

3

2

  5

  8

4

3

  6

  9

5

4

  9

10

6

5

10

11

7

6

 

 

8

7

1.Formularze
Rejestracja obowiązuje wszystkich uczniów w każdym roku szkolnym, musi być w pełni wypełniona, aby mogła być zaakceptowana. Wszystkie formy i wnioski będą rozważone i zaakceptowane lub odrzucone tylko drogą pisemną.

Opłaty rejestracyjne za szkołę za rok 2019-2020 obejmują następujące obowiązkowe zajęcia:  język polski, religia (wszystkie klasy);  muzyka i rytmika (klasy młodsze), geografia i historia (klasy starsze).

 

Cena rejestracji na rok 2019/2020 uwzględnia podwyżkę spowodowaną między innymi: zwiększoną opłatą wynajmu szkoły, podwyżką płac nauczycieli i pracowników szkoły, opłatą religijna do archidiecezji, kosztem przeznaczonym na zmodernizowanie strony internetowej.

Forma płatności:     

PO 04/27/2019 TYLKO OPLATA ELEKTRONICZNA (Karta kredytowa przez PayPal lub konto PayPal).

Opłata rejestracyjna uwzględnia $40 depozyt za dyżur                                                                                    

Ilość dzieci

Całość platna przy rejestracji po 5/31/19

 

I rata przy rejestracji;

II rata za 4 miesiace, lecz nie później niż 10/31/19                             

(debyt/kredyt (via PayPal) lub konto PayPal(*))

1 dziecko

$   618    

$   618    (I-$309; II-$309)

2 dzieci

$ 1,060

$1,060     (I-$530; II-$530)

3 dzieci

$1,474

$1,474     (I-$737; II-$737)

4 dzieci

$1,866

$1,866     (I-$933; II-$933)

5 dzieci

$2,214    

$2,214     (I-$1,107; II-$1,107)

W następujących klasach będzie wymagana dodatkowa oplata po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019:

Klasa 1                  (opcjonalna )½ opłaty komunijnej: chłopiec $80; dziewczynka $92 (**)

Klasa 2                  Pełną oplata komunijna (chłopiec $160; dziewczynka $184)

Klasa 7                  (opcjonalna) ½ opłaty bierzmowania $50 (**)

Klasa 8                  Pełna oplata bierzmowania $100

Klasa IIILO          $50 matura i graduacja + Studniówka $140

(**)Opłata komunijna może być rozłożona na 2 lata tzn. pól do zapłaty w 1 klasie a pól do zapłaty w 2 klasie

    Oplata bierzmowania może być rozłożona na 2 lata tzn., pól do zapłaty w 7 klasie a pól do zapłaty w 8 klasie

Rejestracja za bieżący rok szkolny 2018/2019 musi być w całości uregulowana zanim uczeń może być zapisany do klasy w następnym 2019/2020 roku szkolnym.

• Każda rodzina składa depozyt w wysokości $40.00 (włączony w koszty rejestracji), który będzie zwrócony po odpracowaniu jednego 4.5‐ godzinnego dyżuru podczas jednej ze zmian.
• Do spóźnionych opłat doliczamy $30.00 w każdym miesiącu po 10/31.
• Nieuregulowana oplata za szkole lub umowa spłat złożona po 10/31 wiąże się z wydaleniem dziecka/dzieci ze szkoły. Umowa spłat musi być zatwierdzona przez Zarząd szkoły. Do każdego wniosku musza by dołączone wymagane dokumenty. Szkoła nie umarza opłaty czesnego.
• Opłaty po 5/31/19 przyjmowane tylko f formie elektronicznej: karty kredyt/debit (via PayPal service), Paypal.
• Za zwrócony przez bank czek lub zwrócona zaplata debit/kredyt pobieramy $40.

3. Zmiany i wypis
‐ Wszelkie zmiany (oddziału, adresu itp.) musza być dokonane droga pisemna
‐ Wypis ze szkoły może być dokonany tylko drogą pisemną. Przy zgłoszeniu wypisu szkoła zwraca:
• Zgłoszenie przyjęte do pierwszego dnia zajęć szkoły‐ suma wpłacona minus $100 bezzwrotnego depozytu
• Zgłoszenie przyjęte po pierwszych zajęciach szkoły ale przed 10/01 ‐ 75% całości (**) czesnego minus $100 bezzwrotnego depozytu.
• Zgłoszenie przyjęte 10/01‐ 10/31 ‐ 50% całości(**) czesnego minus $100 bezzwrotnego depozytu
• Zgłoszenie przyjęte po 10/31 – nie ma żadnego zwrotu
• Nie zwracamy żadnych uiszczonych opłat za szkołę jeżeli uczeń jest wydalony ze szkoły drogą dyscyplinarną.

(**) Jeżeli całość została zapłacona lub różnica między ceną rejestracji a sumą zapłaconą.

4.Wymagania wiekowe i klasowe
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2015 ‐ klasa 4 latków (*) ‐ akt urodzenia wymagany
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2014 ‐ klasa 5 latków (*) ‐ akt urodzenia wymagany
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2013 ‐ klasa zerowa /kindergarden (*) ‐ akt urodzenia wymagany
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2012 ‐ klasa pierwsza (*) ‐ akt urodzenia wymagany; ukończenie klasy pierwszej jest wymagane do rozpoczęcia klasy drugiej
‐ Przyjęcia do klas od drugiej w górę wymagają świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.  Uczeń musi otrzymać promocje z niższej klasy, aby mógł rozpocząć wyższą klasę

(*) Dziecko samodzielnie korzysta z toalety i nie używa pieluch .

5. OŚWIADCZENIA
• Zgadzam się aby mojemu dziecku została udzielona pierwsza pomoc w nagłym wypadku.
• Oświadczam, że moje dzieci posiadają wszystkie wymagane przez szkole badania medyczne i szczepienia oraz ze poinformowałem administracje szkoły o alergiach i innych chorobach mojego dziecka wymagających specjalnej opieki.
• Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania do szkoły i punktualnego odbierania dzieci ze szkoły.
Nagminne spóźnienia przy odbiorze wiążą się z konsekwencjami finansowymi.
• Potwierdzam, ze moje dziecko będzie przestrzegało regulaminu ucznia. Regulamin jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. 
• Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć moich dzieci na szkolnej stronie internetowej oraz w innych środkach medialnych akceptowanych przez szkołę.
• Wyrażam zgodę na wyjazdy moich dzieci na wycieczki organizowane przez szkole
 

6. KLASY
• Wszystkie zajęcia w szkole są obowiązkowe: język polski, religia, muzyka/rytmika (młodsze klasy), geografia i historia (starsze klasy)
Zarząd szkoły zastrzega sobie prawo do zamknięcia oddziału klasy jeżeli nie będzie wystarczającej ilości zapisanych do niej uczniów. Rodzice tych uczniów zostaną powiadomieni; uczniowie będą mogli wybrać inny oddział tej samej klasy w miarę wolnych miejsc lub szkoła może zwrócić zapłaconą podczas rejestracji kwotę.

7. PODRECZNIKI

Zamówienia na podręczniki będą dostępne tylko on-line od 1 sierpnia. Zamówione podręczniki będą sprzedawane pod koniec sierpnia w budynku szkolnym (dokładną datę podamy w późniejszym terminie).  Każdy zamówiony podręcznik musi być zakupiony (nie przyjmujemy zwrotów za zamówione podręczniki) Wszystkie zamówione podręczniki musza być opłacone i odebrane do pierwszych zajęć. Podręczniki które będą Państwo chcieli zakupić po tym terminie będą podlegały dodatkowym opłatom za każdy podręcznik.

Wszystkie informacje dotyczące szkoły wysyłamy drogą SMS lub e-mail poprzez aplikację Remind.  Aby otrzymywać informacje na bieżąco prosimy o wpisanie swojego numeru telefonu lub adresu e-mail wykorzystując poniższy link: https://www.remind.com/join/polskapa

 

Informacje:  www.juliuszslowacki.org

 

Akceptuje regulamin chce wypełnić formularz rejestracji elektronicznie
  • Nadchodzace wydarzenia

© Juliusz Slowacki Polish School 2020 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education