Ogolne

Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego otrzymała ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska dofinansowanie ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Bardzo dziękujemy Senatowi RP

  • Sponsorzy z kategorii

  • Nadchodzace wydarzenia

© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education