Marta Niedbalec, Prezes Zarzadu

Marta Niedbalec, Prezes Zarzadu

© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education